VARUMÄRKET

Fundamentet i varumärkesnamnet är den svarta myran och dess kända egenskaper som viljestyrka och fysisk kraft. Försöker du stoppa en myras väg genom att sätta fram foten på dess stig så klättrar den antingen över dig eller söker en annan väg. För myran existerar inga hinder, den hittar alltid nya vägar att nå sitt mål. Vi ska lära av vår natur, och myrans egenskaper skall genomsyra vår företagskultur, och vi vill inspirera våra människor att tro på sig själva; Att nå sina mål blir lättare med Black Ant Energy.